Krigen i Kristiansund og snublesteinene i byen

Krigen i Kristiansund og snublesteinene i byen

En byvandring med fokus på krigen i byen, bombing og gjenreisning. Minoritetshistorie gjennom fortellingen om jødene i Kristiansund.

Dette opplegget kan bestilles som både kun en byvandring og som et halvdagsopplegg hvor vi benytter oss av våre lokaler i Storgata. Der er det lagt til rette for formidling og der kan man gjennomføre oppgaver og utvidet arbeid med temaene.

Opplegget vil inkludere: Byvandring med historiefortelling, elevoppgaver med besvaring av quiz, diskusjonsoppgaver og bruk av historiske kilder.

 

Læringsmål samfunnsfag ungdomskole:

  • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Overordnet del: Treffer flere punkter i 1.2 Identitet og kulturelt mangfald

 

Læringsmål VGS historie:

  • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
  • drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
  • reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust

Opplegget holdes etter værforbehold

Dette opplegget i en tilpasset form er også tilgjengelig for VGS.


Praktisk info:

Hvor: Kristiansund sentrum

Klassetrinn: 9. klasse, VGS

Når: Uke 1–17 i 2022

Pris: Gratis, men vi dekker ikke utgifter knyttet til frakt av elever.

 

Vi vil sende ut mer informasjon til skolene når vi har midlertidige utstillinger og tidsbegrensede tilbud. Da vil all informasjon stå i de enkelte utsendingene.

De skolene som ønsker det kan også invitere museet på et møte hvor vi treffer dere lærere og vi får fortelle om våre tilbud med mulighet for dialog og spørsmål. 

Vi kan også tilby enklere besøk ved våre historiske anlegg hvis ønskelig.

 

Kontakt:

Ann-Charlott Sommer-Eklund, formidlingsleder Nordmørsmusea

Tlf: 959 71 154, e-post: anncharlott@nordmorsmusea.no

 

Stein-Gunnar Sommerset, avdelingsleder Kristiansund

Tlf: 99 62 62 02, e-post: stein-gunnar.sommerset@nordmorsmusea.no

Scroll til toppen