Hjellnesstabburet på Åsen

Hjellnesstabburet på Åsen
Hjellnesstabburet på Åsen

Et automatisk fredet kulturminne.

Doble stabbur - en lokal byggeskikk

Dette stabburet stod opprinnelig på garden Nestua på Hjellnes i Todalen, og ble gitt som gave til museet allerede i 1965. I 1980 ble stabburet satt opp igjen på Åsen bydemuseum, der det nå står. Stabburet er av en type som kalles dobbeltstabbur, der to tømmerkasser er satt sammen med et bursval i midten. Denne typen er spesiell for Todalen, der finner vi flere bur av denne sorten. Stabbur finner vi på de fleste gårder av en viss alder, her ble matvarer lagret, korn og mel ofte i andre etasje og kjøtt i første etasje.

De aller eldste stabburene i innlandet står gjerne på ei stor trapesforma syll (nederste stokk) rett på mur eller berg, men ble senere løftet opp på stabber og grime. Grunnen til dette kan være klima, tømmer rett på mur eller berg vi ikke være varig nok i et fuktig klima. En annen forklaring er behovet for å beskytte maten mot rottene som etter hvert spredde seg rundt om i landet fra midten av 1700-tallet og utover.

En spesiell konstruksjon på underkonstruksjonen på Hjellnesstabburet gjorde at Jon Bojer Godal fra Husasnotra i Valsøyfjord allerede ved første befaring raskt slo fast at dette var et spesielt og gammelt byggverk. Stabburet står på ei såkalt klauvgrime, med kløyvde stabber som griper over en trapesforma syll og der stabbene er felte inn i det vi kaller flak. Godal konstaterte at dette var grunnlag for å tro at stabburet var fra ca år 1700 eller tidligere.

Mistanken om at alderen kunne være såpass høy ble avgjørende for at man valgte å gå videre med en mer nøyaktig datering. Det ble foretatt en dendrokronologisk datering, en årringedatering. Ved å ta boreprøver av tømmerstokkene kan alderen på trevirket bestemmes med relativt stor nøyaktighet.

Resultatet av prøvene viste at den eldste laftekassen trolig var satt opp sommeren 1643, mens den andre kassen var satt opp sommeren 1751. Analysen fortalte oss at det var felt tre over flere vintre for å fremskaffe tømmer til begge kassene.

I følg kulturminneloven er alle stående byggverk datert til før 1650 automatisk fredet.

Dette betyr at dobbeltstabburet frå Hjellnes er vurdert av Riksantikvaren å være et kulturminne av nasjonal interesse, og en fredning skal sikre et langsiktig vern.

Det viste seg altså at Hjellnesstabburet trolig er den aller eldste av bygningen på Åsen bygdemuseum, og et av de eldste byggverk i hele Nordmøre museum.

Scroll til toppen