Helleristningsstein på Åsen bygdemuseum

Helleristningsstein på Åsen bygdemuseum
Helleristning på stein Åsen bygdemuseum

Den spesielle steinen som nå er plassert på Åsen har sjamanistiske veideristninger fra perioden mellom 2800-2400 år f.Kr.

Veideristinger fra steinalderen

Steinen ble funnet i i strandkanten ved Surnadalsfjorden i 1997 og har fem ulike ristinger. Man har ikke sikre opplysninger om hvor steinen opprinnelig hadde kommet fra, da den ble funnet i et områder der mye stein og masse ble tilkjørt.

Steinen har tre ristninger som kan sies å være menneskelignende, en annen kan karakteriseres som en rammefigur og den siste er mer udefinert.

En av figurene har fått navnet "Surnadalsmannen" (arkeolog Øyunn Kleiva), og blir sett i sammenheng med lignende figurer i ristninger i Ausevik i Flora kommune som omtales som "sjamanfigurer". Dette betyr ikke nødvendigvis at man tolker det som en avbildning av en sjaman - den åndelige lederen i et samfunn, men at ristningene knytter seg til rituelle handlinger på et hellig sted.

Ristningene på steinen i Surnadal er veideristninger, og her er menneskefigurene sjeldnere å se enn figurer av dyr. Arkeologene mener at ristningene i Surnadal har blitt til i siste del av midten av yngre steinalder, mellom 2800-2400 f. Kr.

Scroll til toppen