Gressetbåten

Gressetbåten
Båtbygging på Husasnotra

Gressetbåten er en geitbåt fra 1700-tallet, en fyring, åtte meter lang og med fire par årer. Det er den eldste geitbåten vi vet om. Vi bygger nå en kopi av denne gamle båten.

Kopi bygges

Båten er bygd før det var vanlig å bygge av saga bord. Alle borda i båten er hogde og forma til den plassen de skal være i båten. Båten er den eneste i sitt slag som fins att. Tidligere regnet vi med at det var slike båter fra Namdalen i nord til Romsdalen i sør. I Trøndelag ble disse båtene avløst av Åfjordsbåten omkring år 1800. Det var en moderne båt bygd på den nye teknikken med saga bord.

Båtbygger Øystein Elgvasslien har vært på skogen og hogd tømmeret som brukes. Vi har også funnet bjørkekroker som kan brukes til framstamn og bakstamn. Det brukes bjørk i stamn fordi den har bedre spikerfeste enn furu. Stamnene er nå grovskjært, men må ligge en stund til ekstra tørk (de var tørre) for å rette opp eventuelle vridninger i treet før de blir tilpasset båten.

Det er et omfattene arbeid med å grovhogge halser (botn fram og bak) i geitbåten. De blir hogd i fasong, vridd nesten som en propell. Dette må gjøres mens tømmeret er ferskt, slik at det er lettere å forme og hogge. Etterpå skal det tørke, slik at en kan forme delene helt nøyaktig sammen. Tørking er viktig, ikke for fort og ikke for sakte. Hvis en tørker for fort kan det føre til sprekking og bordet kan ikke brukes til båtbygging.

Rotkne, overgangen mellom stamme og rot, blir også grovskjært og lagt til tørk. De skal brukes til band (spant) i båten. I klinkbygde båter blir båten formet opp først og banda blir lagt inn til slutt.

Gammelbåten skal dateres. Det gjøres ved at en merker årringene på et bord som helst går helt ut til barken. En merker av årringene på en tape, fotograferer og sender til NTNU. Ved hjelp av kraftige datamaskiner, kan en på grunn av erfaring med tilvekst det enkelte år bakover, bestemme når treet ble felt. Da har en også bestemt når båten ble bygd. Svaret har vi ikke fått enda, det blir lagt  Vi skal legge det ut på hjemmesiden straks vi har svaret.

Scroll til toppen