Gjenstandsregistrering på Tingvoll

Gjenstandsregistrering på Tingvoll
Skismurning. Tingvoll museums samling

Tingvoll har arbeidet mye med å registrere gjenstandene på museet i Primus. Nå kan alle finne opplysninger og bilder av 3000 gjenstander på "Digitalt museum".

Gjenstandene kommer på nett

Nordmøre museum har store restanser i registreringsarbeidet. De siste årene er det startet et arbeid for å bøte på dette og samtidig gjøre registreringene tilgjengelig på nett. Ved hjelp av to ivrige og kunnskapsrike frivillige har Tingvoll museum registrert, digitalisert og fotografert tre tusen gjenstander. Alle gjenstander kan ikke stilles ut, men dr er nå tilgjengelige med bilde og bakgrunnsinformasjon på Digitaltmuseum.no.
Arbeidet med registrering fortsetter. Det er en stor jobb, men vi er godt i gang.

Scroll til toppen