Fra ull til garn – sauens betydning gjennom tidene

Fra ull til garn – sauens betydning gjennom tidene
Rosvoll prestegard

Elevene får lære om sauens betydning for generasjonene før oss og i dag. Sauer har gjennom alle tider vært et viktig husdyr på Smøla. De har utnyttet ressursene på øyer, holmer, lyngheier og strandsletter. De utnytter landskapsressurser der en ikke kan dyrke.

Sauen gir oss et artsrikt landskap. Sauen gir oss ull, garn, skinn, horn og talg.

I våre dager er vi helt avhengig av beitende sauer i utmarka, uten disse vil landskapet gro igjen.

Opplegget vil inkludere: karding og spinning av ull, toving av ull, plantefarging av garn og ei vandring til Rosvollhaugen der en har panoramautsikt over landskapsvernområdet på Sørsmøla. På veien opp dit, møter en beitende sauer.

Dessuten vi opplegget inkludere ei omvisning i Rosvoll prestegård.

Læringsmål:

  • Utforske og gje døme på nokre sider ved berekraftig utvikling. (samfunnsfag)
  • Utforske eit naturområde og drøfte berekraftig bruk av området. (naturfag)
  • Utforske og samanlikne ulike dyre- og planteartar si tilpasning til miljø og levestad og drøfte kvifor nokre artar døyr ut (naturfag)

Overordnet del av læreplanen:

  • Skulen skal gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.
  • Skulen skal bidra til at elevane utviklar naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevisstheit.

Praktisk info

Hvor: Rosvoll prestegård, Smøla

Klassetrinn: 4. klasse

Når: Vår

Varighet: 4 timer

Kontakt:

Avdelingsleder ved Smøla museum

Scroll til toppen