Forskningsprosjektet «Fogderifylket Møre og Romsdal»

Forskningsprosjektet «Fogderifylket Møre og Romsdal»
Fogderifylket Møre Og Romsdal. Red. Mads Langnes. Pris: 420,-

Fogderifylket Møre og Romsdal

Den nye boka «Fogderifylket Møre og Romsdal» er eit resultat av eit felles forskingsprosjekt mellom Romsdalsmuseet, Nordmøre museum, Viti (regionmuseet på Sunnmøre) og Nynorsk kultursentrum. Forfattarne arbeider ved dei nemnde musea.

Møre og Romsdal er ofte omtalt som eit fogderifylke, kjenneteikna av ei rekkje langvarige og utfordrande konfliktar mellom dei tre tidlegare fogderia Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Mange har vist til interne kulturelle, administrative og økonomiske interessekonfliktar mellom fogderia i fylket gjennom fleire hundreår, og nokre har hevda at den såkalla fogderistriden framleis gjer seg gjeldande også i våre dagar.

Målet med dene boka er å undersøke identitetar, kultur, konfliktar og samarbeid i Møre og Romsdal, som ligg som eit kulturgeografisk grenseland mellom Vestland, Austlandet og Trøndelag. I kva grad er dei historiske skiljelinene og konfliktane samtidsaktuelle faktorar?

Bestill boka

Ta kontakt om du ønsker å kjøpe boka «Fogderifylket Møre og Romsdal» eller stikk innom oss i Storgata 19 i Kristiansund. Boka koster 420,- kr.
Et utvalg av bøkene mm. får du også tak i ved den enkelte avdeling på Nordmøre.

Kontakt oss på telefon 71 58 70 00 eller send e-post med bestilling til post@nordmore.museum.no. Vi sender mot frakttillegg.

Scroll til toppen