Forhistorie

Forhistorie
Kokegrop. Skoledag i Tingvollia

Tingvoll museum har en steinalderleir og et formidlingstilbud i forhistorie som går over en halv eller en hel skoledag. Tilbudet er utviklet i samarbeid med arkeologer i Nordmøre museum og Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Opplegget vil inkludere: Først snakker vi om tid og menneskets utvikling, og om hvor lenge steinalderen varte. Vi ser på hvor homo sapiens oppstod og spredde seg, og utviklingen fra nomader til fastboende. Funn fra Fosnakulturen er sentrale, og dere får ta på og studere kopier av redskaper og våpen fra steinalder og litt fra bronsealder.  

Litt avhengig av vær og årstid, får alle delta i aktiviteter som å lage mat i kokegrop, skyte med pil og bue, sanke urter eller nøtter, slå flint og gni ild.

Læringsmål samfunnsfag: Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster. 

Overordnet del: Treffer flere punkter i 1.2 Identitet og kulturelt mangfald 

 


Praktisk info 

Hvor:  Tingvoll museum, Tingvollia, Reitvegen 61 Tingvoll 

Klassetrinn: 4.–6. klasse 

Når: Vår og høst 

Pris: 3000,-

Gratis for skoler i Tingvoll kommune. 

Kontakt:

Kine Iselilja Gyldenskog, avdelingsleder Tingvoll. 

Tlf: 98 42 44 67,  e-post: kine.iselilja.gyldenskog@nordmorsmusea.no

Scroll til toppen