Festiviteten, Kristiansund

Av Ratio Arkitekter AS

Festiviteten, Kristiansund
Festiviteten. Foto: Bjørn Hansen, Tidens Krav

Festiviteten ble ferdigstilt i 1914 i en blanding av jugendstil og nyklassisisme. Med utgangspunkt i ny kunnskap man ervervet seg i tiden, hevdet Jugendstilen en ny måte å behandle bl.a. ornamentikk og farger på. Nyklassisismen hadde, som navnet tilsier, klassisistiske forbilder. Kombinasjonen av de to retningene har i Festiviteten gitt utslag som eksempelvis ornamentikk med girlandere og tannklosser fra Klassisismen, i kombinasjon med stiliserte dyre- og planteformer fra Jugendstilen. Et annet eksempel kan ses i Festivitetens inngangsparti med de nakne lyspærene som var så vanlige på begynnelsen av 1900-tallet i nært samspill med klassiske tannsnitt.

Bygningen ble sterkt skadet under krigen og i en del rom gikk mye av de originale overflatene og ornamentene tapt. Utgangspunktet for behandlingen av interiøret ved Festiviteten har hele tiden vært ønsket om å beholde alle originale overflater. Lokalene har imidlertid vært til dels nedslitte og preget av den enkle gjenoppbyggingen som foregikk under krigen, og spørsmålet var hvordan man skulle klare å gjenskape det storslagne uttrykket som bygget opprinnelig hadde. Skulle man gå for en tilbakeføring også av de arealene som var blitt helt ødelagt under krigen?

Etter grundig vurdering av bygningsmassen fant man ut at en tilbakeføring av alle arealer ville bli et altfor omfattende arbeid, og at Festivitetens opprinnelse og historie bedre ville kunne forklares gjennom andre løsninger. Man kom frem til et konsept basert på ønsket om at Festiviteten skulle fremstå i både ny og historisk tid som en harmonisk enhet.

Med utgangspunkt i byggets opprinnelig uttrykk utviklet man tydelige retningslinjer for hvordan rehabiliteringen og oppussingen av Festiviteten skulle foregå. Områder som var intakte skulle i størst mulig grad få tilbake opprinnelig uttrykk. Resterende områder skulle få et moderne uttrykk, men i samspill med den historiske kontekst. Kun små inngrep i forbindelse med tekniske installasjoner skulle utføres. Det viste seg imidlertid under byggetiden at det å tilpasse bygget til moderne krav i henhold til brann, sikkerhet og inneklima til dels ga store utfordringer.

I samsvar med konseptet ble inngangsparti, vestibyle, salonger og klubblokaler i 1.etasje, samt promenadehall og foajé i 2.etasje behandlet mest mulig tidsriktig for 1914. I trafikkarealer er vegger malt i en grå tone for å gi en lys, diskret bakgrunn til den flotte gipsornamentikken. Denne er i hovedsak hvit med enkelte detaljer uthevet i gull.

I de fleste salongene og klubblokalene videreføres bruken av dekorerte tapeter på vegger. Hvert rom har fått en farge ulik de andre rommene. Dette var vanlig på den tiden Festiviteten ble bygget og i tillegg til å være dekorativt virker det orienterende i bygget.

I foajeen i 2.etasje har man sett på cafeer fra sentral- og syd Europa fra rundt århundreskiftet som forbilde. Den har fått et lyst og lett uttrykk med tidsriktig tapet med florale mønstre, samt nye, tidsriktige prismekroner.

Ødeleggelsene under krigen gikk spesielt hardt utover Festivitetens imponerende festsal og spisesal. Her har man valgt å gi rommene funksjonelle, moderne løsninger, men med tydelig inspirasjon fra eldre stilarter. Dette har gitt seg utslag i dekor og ornamentikk som på ingen måte kopierer den opprinnelige, men er en moderne tolkning i nye materialer. Samme uttrykk er gitt andre innredninger som er tilført bygget, for eksempel billettluke, barer og garderober.

Festsalen anses som selve hjertet i Festiviteten. Dette rommet skal samle mange mennesker i forskjellige anledninger, og det er lagt stor vekt på å skape et rom som reflekterer dette. En moderne lysinstallasjon av spiler og LED-belysning på balkongforkanten gir et spennende lys og skyggespill. Dette elementet kan bidra til at salen får en storslagen og overraskende effekt, og samtidig tilføre salen en fleksibilitet i bruk som er viktig til forskjellige typer tilstelninger. Veggene kles med en tapet som gir inntrykk av en 3D-effekt (ornamentikk) av tekstil eller papir. Himlingen lyssettes med moderne armaturer for å gjøre belysningen av salen så funksjonell som mulig. Her har behovet for en flerfunksjonell sal vært et viktig utgangspunkt for rehabiliteringen.

Spisesalen har gjenoppstått i et nytt, moderne uttrykk med metallisk dekor på veggene og belysningsarmaturer med gammelt uttrykk forkledd med metalliske skjermer. Her skal man i fremtiden kunne spise og hygge seg i feststemte omgivelser med det overdådige uttrykket som tidligere preget Festiviteten.

I belysningskonseptet er det generelt arbeidet med å beholde så mye som mulig av det opprinnelige uttrykket i alle områder som behandles som originalt, men med moderne hjelpemidler for å oppnå nødvendig lysstyrke. Dette har betydd at eksisterende armaturer har vært igjennom en vurdering om de kunne benyttes videre, og for å komplettere er det blitt bestilt nye armaturer med ”gammelt” utrykk. I de rommene som er blitt behandlet i en moderne tankegang tydelig farget av byggets opprinnelige stilarter, har man forsøkt å finne moderne armaturer med et formspråk som helt tydelig er inspirert av eldre stilarter.

Underordnede rom som garderober og lignende i kjelleren, samt kontorer i 3.etasje er behandlet enkelt og nøytralt, men med vekt på de nødvendige funksjonelle detaljer.

Ved å gi nye elementer et moderne uttrykk, men tydelig inspirert av fortiden, håper man å tilføre Festiviteten nye kvaliteter i tillegg til de flotte kvalitetene bygget opprinnelig har hatt. Det faktum at man kan se hva som er opprinnelig og hva som er nytt gir en følelse av historiens betydning for Festiviteten som man ikke ville oppnådd ved kun å velge tilbakeføring.

 Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2011

Scroll til toppen