Et moderne hjem

Fra 1950- og 1960-tallet

Et moderne hjem

Effektivitet og tekniske nyvinninger

Etter lang tid med vareknapphet, krig og krise i 1930 og 1940-åra kom det i tiårene som fulgt en ny tid. Elektronikk og teknikk revolusjonerte arbeid og hverdag, og aller mest ettertraktet var varer fra Amerika.

1950- og 60-tallest nyvinninger på kjøkkenet var mange, effektivitet og hygiene var viktige stikkord. Kjøkkenet var fortsatt kvinnenes domene, men litt etter litt ble det mer vanlig at også mor gikk ut i lønnet arbeid. Halvfabrikata ble lansert og kunne enkelt oppbevares i det nye kjøleskapet. Dette gjorde matlagingen stadig enklere og mer tidsbesparende. Kjøleskapet var kanskje det viktigste nye hjelpemidlet som kom i denne perioden. På 1950-tallet var det vekst i økonomien, og mange investerte i nettopp kjøleskap.

Elektriske reiseradioer, platespillere og mixmastere ble litt etter litt uunnværlige i det moderne hjem.

Scroll til toppen