Edøyskipet

Edøyskipet
Sporene av skipet ble funnet på Edøy av en georadar utviklet av LBI Arch Pro og Guideline Geo. Foto: Manuel Gabler, NIKU

“Dete er et fantastisk funn som er med på å understreke disse øyene sine sentrale posisjon i historien” sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal.

Ved hjelp av georadar har arkeologer fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avdekket et skip som sannsynligvis er fra vikingtida, eller enda lenger tilbake, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Skipet er funnet på Edøy i Smøla og ble funnet som en del av en kartlegging. Arkeolog og avdelingsleder Knut Paasche i NIKU forteller at restene ligger etter skipet rett under dyrkingsjorda i et område der det tidligere har ligget en gravhaug.

Gravhaugen er en markert sirkel på 18 meter i diameter, og midt i haugen kan man ifølge arkeologen tydelig se en 13 meter lang kjøl. Men totalt kan skipet ha vært 16-17 meter langt.

Graven er trolig fra merovingertida, ca. 570-800, eller vikingtida, omkring 800-1050.

Les mer på NIKU og Opplev Smøla nettsider.

Scroll til toppen