Christian Johnsens fødested

av Odd W. Williamsen

Christian Johnsens fødested
Johnsengården for vel 100 år siden

Klippfiskeksportør, grosserer og skipsreder Christian Johnsen var født på øya Als øst i SydDanmark 12/9 1828 og døde i Kristiansund 28/12 1893. Han var sønn av skipsfører Jørgen Johnsen (1797-1859) som hadde flere turer med fisk fra Nord-Norge og Island til Spania, og var gift med apoteker­datter Jensine Øwre fra Ålesund. Fra han var 15 år fikk han handelsutdannelse i Spania, og arbeidet som kargadør (omreisende fullmektig som førte tilsyn med lasten - herunder salg, innkjøp og forsikring) for klippfiskimporthuset Gurtubay i Bilbao - også som dets representant i Norge. Han etablerte egen forretning på Nordlandet i Kristiansund 1854, for klippfiskeksport og fiskepro­dukter. Fra 1865 bodde han i den seinere ­"Børsen" i Vågen, en eiendom han bygde opp til en praktvilla med tilhørende landbruk og klippfiskbrygger. Han likte å vise fram rikdommen sin; selv fjøset hadde samme listverk på vinduene som Stiftsgården i Trondheim. Familiegrav­stedet hadde egen vannforsyning.

Johnsengården, seinere kalt Børsbygningen, ble først bygd av Christopher Lossius som ny hovedbygning på Fosna gård tidlig i 1770-årene. Hans sønn Morten ­arvet den i 1776 og leide den da bort til byfogd og post­mester Johan Koren Christie, som kjøpte i 1784. Brygge, ­stabbur og borgstue hørte til fra starten. Bolighuset så den g­angen noe annerledes ut. Clausen overtar i 1830-årene, og ­bygger nytt tak. Fogd Elster overtar i 1850-årene, før klippfiskeksportør ­Johnsen inntar stedet på 1860-tallet og får laget ny innredning – og veranda mot sjøen. Clausen hadde krambod og stabbur med matlager for rederiets skip: skinker, pølser og hjemmestøpte talglys. Anlegget brant som kjent i 1940, med unntak av et stort gult stabbur som ble flyttet i 1939 og er brukt som materialer til et nytt 4-etasjers bolighus i J.P. Clausens gate 20, som fortsatt står. (J.P. Clausens far Peter var forresten født i Flensborg 1770, og kom til Kristiansund 1798.)

Johnsen drev også reperbane. Han eide fra 1857 Milnbrygga - i dag Norsk Klippfiskmuseum - med Miln- og Israelsbergene, og bygde ny fløy her 1872 med gjenbruk av skipsmaterialer. Fra 1876 hadde han guano-, fiskelim-, fiskekasse- og tønnefabrikk i Kristvika på Averøy (overtatt fra Poolar Schiff-fahrt Gesellschaft som drev med hvalfangst). Han var direktør i Kristiansunds Sparebank, formannskapsmedlem 1865-72 og 1875-92, ordfører 1872, 1879- 1884. Ridder av St. Olav 1880, dansk honorær konsul. Han ble kalt "Spanske-Johnsen", og var Kristiansunds (og dermed landets) nest største eksportør - etter Knudtzon. Pionéreksport til Kina, Japan og Australia, mest som forsøk. Lønnsom eksport til Filippinene og Afrika (Kapp Verde, Angola og Mosambik; re-eksport fra Lisboa) – og til Goa i India. Han introduserte "skinn- og beinfri" klippfisk i fargeglade blikkbokser, etter nord-amerikansk forbilde. Medeier i skipsverft, eide byens første lastedamper "Meta", 550 tonn, bygd i Göteborg 1872. Sammenliknet med "­sfnixen" N.H. Knudtzon III var han er mer livlig personlighet. Han anla i 1874 det staselige landstedet "Villa Retiro" på Fannestranda ved Molde, oppkalt etter den kongelige parken Buen Retiro i Madrid, som åpnet for publikum 1868. Huset og parken imponerte til og med Keiser Wilhelm 2. av Tyskland.

Knudtzon, Johnsen og Parelius opptrådte i perioder som ei næringsklynge; en samarbeidende eksportørgruppe – en videreføring av "det engelske kompani" fra 1750-årene, som også foretok fiskeoppkjøp i Ålesund. Mer enn 40 klippfiskeksportfirma gikk konkurs i Kristiansund 1883-86. Kun Knudtzon forble "uberørt" av krisen, Johnsen kom raskt på fote igjen.

Født i Sønderborg

Kildene opererer med ulik informasjon om hvor på Als Johnsen egentlig var født. I moderne tid skaper det ytterligere forvirring at hele øya Als (og en del av fastlandet) fra 2007 er samlet i Sønderborg kommune. I årene 1864-1920 var området en del av den tyske staten Preussen, til Slesvig ble delt etter folkeavstemning. Og Sønderjylland ligger nord for Syddanmark. Her gjelder det å konsentrere seg! Knudtzon-slekta er forresten også fra Sønderborg, og kom til Trondheim via Bredstedt, som ligger syd for Flensborg, som er den store byen i området – en times kjøring fra Als.

Syddanskene i Trondheim og Kristiansund kalte seg gjerne for Flensborgere, selv om de gjerne kom fra små landsbyer i omlandet. Disse familiene var gjennom hele 1800-tallet ledende i Kristiansunds økonomiske og sosiale liv, ved gjenoppbyggingen etter Napoleonskrigene. De kom til "dekket bord" og kunne bygge videre på det fundamentet britene hadde lagt. Sentrale navn, mange i flere generasjoner, er Knudtzon, Johnsen, Kaasbøl, Volckmar, Hans Chr. Hansen (fra Langeland, 1786-1851 - svigerfar til Clausen, Parelius og Dall), Clausen, Walther og flere. Kjøpmann i Lillefosen fra 1725, Hinrich Meincke III (1697-1733) fikk sin eksamen fra Latinskolen i Flensborg i 1712, fant jeg ut på Rådhuset der i sommer. Broren kammerråd Hilmar Meincke som gjorde stor karriere i Trondheim, var ferdig på skolen i hjembyen 1721. - Kristiansund vokste til å bli Norges tredje største eksporthavn, målt i klippfiskens eksportverdi (ikke i volum).

Sommeren 2019 hadde jeg gleden av å besøke Elli Aagaard på Nordborg Lokal­historisk Arkiv. Christian Johnsens far Jørgen var født i den lille landsbyen Holm like ved. I nærheten finner vi den naturlige havna Dyvig. Her er det gode forhold for seilskip og et lite verft. Innseilingen er dog smal og grunn. I dag er det et nytt luksus-badehotell her og stor roklubb og lystbåthavn. Her hadde Johnsenslekta sine fartøyer fra gammelt av. Kristiansunds-Johnsens farfar Jørgen Jørgensen Johnsen (1770-1830) var gift med Kirstine Christensen Bladt (1767-1816). De bodde i Ulbjerggade 17 i Nordborg. Hun var fra Ærø, en fergetur unna, ei øy der "alle" mannfolk var sjømenn, gjerne i handelstrafikk til Østen. Oldefar Jørgen Jørgensen Johnsen (1745-1807) var født i Damgade 45 i Holm. Slekten kan følges videre bakover i Nordborg og Holm.

Da Johnsens foreldre giftet seg, etablerte de seg først hos hans foreldre i ­Ulbjerggade 17 i Nordborg. Se bildet der jeg poserer sammen med Elli.

Men så flytter Johnsens foreldre til Søderborg by. Her var det større havn og mer aktivitet. De tre sønnene er sannsynligvis født etter flyttingen, men man finner dem ikke igjen i arkivene.

Så hva blir konklusjonen? Christian Johnsen ble født på Als, i nåværende Sønder­borg kommune – og sannsynligvis i byen med samme navn.

Scroll til toppen