Bøkkerverkstedet i Woldbrygga

En absolutt uunnværlig håndverker for sildehandelen var bøkkeren, tønnemakeren. Bøkkeren laget tønner, klippfiskdunker, sildemål og annet.

Bøkkerverkstedet i Woldbrygga
Fra venstre: Skipper Strands vedbu, Strands bolig, bøkker Eriksens bolig, bøkkerverksted med skur foran, Eriksens brygge med torvskjul, Hjelkrembrygga (inntil 1904 Christie-brygga).

Kristiansund er først og fremst kjent som klippfiskbyen, men byen har i mange perioder også vært en viktig havn for tilvirkning og eksport av sild. En absolutt uunnværlig håndverker for sildehandelen var bøkkeren, tønnemakeren. Bøkkeren laget tønner, klippfiskdunker, sildemål og annet.  
 Fra 1875 til 1965 ble det drevet bøkkerverksted i Woldbrygga, og har stått intakt til nå, slik bøkkeren forlot det. Imidlertid flyttet vi i 2020 mindre verktøy som diksler, høvler, tønnevinder, bandkniver, bandhaker med meretil sikrere forhold på magasin.Verktøyet er skadedyrbehandlet, rengjort, fotografert og ferdigregistrert på digitaltmuseum.no. Maskineriet for øvrig står der det alltid har stått. Alt er godt fotodokumentert og kan ses i artikkelen. Foreløpig har vi vurdert det dithen at maskineriet klimamessig står greit i Wold, men vi vurderer dette på nytt når ny-magasinet er på plass (fra 2024). 

Når du står blant de gamle tønnemaskinene i Woldbrygga, står du midt oppi et over 100-år gammelt arbeidsmiljø. I slike forhold arbeidet bøkkersvennene i årene før og under 1. verdenskrig. Etter første verdenskrig var tønnemaskiner stort sett å betrakte som gårsdagens teknologi, selv om tønneproduksjonen fortsatte i flere tiår etter det. Det er et slikt arbeidsmiljø som er bevart i Woldbrygga med maskiner laget både av H.Olsen (Patent-Olsen) på Innlandet og Storvik mek. Verksted på Dahle. 
Bøkkermesteren, med familie, svenner og læregutter bodde alle i bolighuset over verkstedet. Bygningskomplekset består av en brygge fra 1820-årene (Woldbrygga), bolig/verksted fra perioden 1840-1885 (Woldhuset) og en skipperbolig fra 1840-årene (Strandhuset).Bolig/verksted-bygningen fikk sitt nåværende utseende omkring 1885.Slike sammenbygde komplekser var vanlig i den gamle havnebebyggelsen, der plassen var minimal, men plassbehovet alltid voksende. Wold/Strand-komplekset er et av de best bevarte eksemplene av sammenbygd bolig og næringsbygg fra den gamle byen. Bygningene har således høy verneverdi. 

Se bilder av verksted- innredning og gjenstander her! 

 

 

Tekst basert på ulike artikler av tidligere konservator i Nordmøre museum, Sverre J. Svendsen.
Les mer i hans bok "Bøkkerhandverket i Kristiansund 1865-1940".

Scroll til toppen