Alfheim, jaktslottet i Sunndalsfjella

Alfheim, jaktslottet i Sunndalsfjella
Alfheim, Sunndal

Alfheim er i dag en stor hytte i Grødalen i Sunndal kommune, men i sin tid ble den sett på som et jaktslott. Opprinnelig ble den bygd av Barbara Arbuthnott

Sunndal Bygdemuseum består av 13 bygninger. Bare 8 av disse ligger på selve museumsområdet. De er derfor ikke alltid like synlig for publikum slik at mange ikke en gang vet hvor de ligger. Den kanskje mest kjente av museets bygninger utenfor museumsområdet er Alfheim.

Mange bygninger reist av Britene på Slutten av 1800-tallet.

Alfheim har en interessant historie. Den ble bygd som rekreasjonssted allerede i 1876 av Barbara Arbuthnott. Lokalt beskrives Alfheim ofte som et jaktslott, men det er egentlig bare en stor, men spesiell hytte. Som en mange bygninger i området ble den bygd i skotsk høylandsstil. Andre bygninger som ble bygd i samme stil er Nyheim på Gjøra, Phillipshaugen, Tredalsbakken og Vangshaugen. Alfheim var en av de første hyttene som ble bygd utelukkende for rekreasjonsformål. Utvendig er Alfheim lite forandret fra det den var når den sto ferdig, men innvendig har mye skjedd. Første etasje har i dag 6 rom. På tegninger fra 1943 laget for Kristiansund Turistforening ser vi at det var hele 15 rom. Mesteparten av de ekstra rommene var soverom. I 1943 hadde andre etasje 9 rom mens dette tallet er blitt redusert til 6. De ombygningene som er blitt gjort er gjort for å få en mest mulig opprinnelig utforming.

Alfheim ble delvis bygd av tømmer fra andre bygninger som møysommelig ble fraktet helt inn i Grødalen. Arbeidet sto lokale håndverkere for.

Lort-Phillips som eier av Alfheim

Barbara gikk konkurs og tapte alle sine eiendommer. En av de siste eiendommene hennes som ble solgt var Alfheim. Kjøperen var Ethelbert Lorth Pillips. Det var Lorth Philips som lot bygge Vangshaugen, Pillipshaugen og Tredalsbakken. Han hadde også en annen bygning ”Hvilestedet”. Denne bygningen sto i nærheten av Phillipshagen som var mye større på den tiden og omgav stedet. Dette huset brant ned rundt 1910. Phillips var ivrig laksefisker, det var slik han kom til Sunndal. Han så snart muligheten for å tjene penger på lakseturismen til de andre Britene. Det var i en slik sammenheng han lot bygge de andre bygningene rundt omkring, med kona som arkitekt.

Phillips solgte eiendommene i Sunndal etter hvert som han ble for gammel til å reise hit. Alfheim ble solgt separat fra eiendommen rundt med tomt, ved og fiskerettigheter og en del løsøre i 1937 til Kristiansund Turistforening for 5000 kroner. Senere gikk også en del eiendom rundt Alfheim til Turistforeningen fra arvingene til Phillips.

Et forfallent Alfheim

På slutten av -60 tallet var Alfheim svært forfallent. I mai1968 finner vi i et brev fra Turistforeningen til daværende lensmann Fredriksen tanken om en overdragelse for første gang. Saken var ikke så enkel som en først gikk ut fra. Først i november året etter ble Alfheimsaken tatt opp på ekstraordinært årsmøte i Turistforeningen. Det var et knapt vedtak der formannens dobbeltstemme avgjorde saken. Museumslaget bød 20 000 for Alfheim. Men nå møtte saken motbør i generalforsamlingen til Turistforeningen der saken ble utsatt. Striden var tydeligvis hard. Formannen for Turistforeningen, som var pro-salg, omtalte sine motstandere i et brev til formannen i museumslaget, Sverre Fallem, som trege ”liebhabere”. Først i 1971 ble årsmøtet enig om å selge Alfheim for 25 000.

Fra da av har det vært en stadig restaureringsaktivitet slik at Alfheim er fullt beboelig. Å skaffe penger er en historie for seg selv. De første årene ble det solgt ekstraordinære medlemskap i Alfheims Venner der man ble livstidsmedlem i museumslaget mot en engangssum. Planene for Alfheim var først å bruke stedet som leirsted. Dette ble ikke noe av. I stedet ble Alfheim brukt til utleie noe den fremdeles er i dag.

Alfheim i dag

Alfheim har i dag overnattingsplass til 20 personer og plass til forskjellige lag på opp til 60 personer. Det er Sunndal Aktivum som administrer utleien. Den delen av overskuddet som går til Museumslaget går til fortsatt forbedring av Alfheim. De siste åra har det blitt skiftet tak på hele hovedbygget, det er installert strøm og man planlegger dusjanlegg til benyttelse av leitagerne. Leien er administrert av Sunndal museumslag.

Her får du vite mer om Alfheim.

Scroll til toppen